Reklamation

Hundesaks.dk yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Hundesaks.dk indenfor rimelig tid.
Varen kan efterfølgende returneres for reparation. Ombytning eller kreditering efter aftale. I forbindelse med reklamations sager afholder Hundesaks.dk returnerings omkostninger i rimeligt omfang. Er reklamationen uberettiget, påhviler fragtomkostningerne kunden.

Vi lægger vægt på, at reklamationer behandles så hurtigt og smidigt som muligt. Ønsker du at reklamere over et produkt, bedes du i første omgang kontakte os via info@Hundesaks.dk og beskrive årsagen til reklamationen samt vedhæfte en kopi din faktura.

Hvis du ikke er tilfreds med en tjenesteydelse købt hos os (slibning af sakse) kan du kontakte os på telefon +45 6016 4420 eller per mail bjerregaard@oncable.dk Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.


Returnering i forbindelse med reklamation

Ved returnering sendes varen til:

Hundesaks.dk
Kolt Østervej 12

8361 Hasselager

Ved returnering af reklamation mærkes pakken ”REKLAMATION” vedlagt kopi af forudgående korrespondance samt kopi af faktura. Bemærk venligst, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Der kan dog anvendes en anden betalingsmåde såfremt du udtrykkeligt har indvilget heri.


Klagegang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til X-Treme. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.:

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsensvej 33,
2500 Valby
www.forbrug.dk